For mange av bedriftene som er berørt av koronakrisen, og har kostnader som løper vil kompensasjonsordningen fra staten gi ett kjærkomment tilskudd til driften. Ordningen skal fungere som en ekstra håndsrekning til selskaper som har hatt et betydelig tap av omsetning, og skal sørge for at de kan komme seg gjennom krisen.

Hvem kan søke

Bedrifter som har minst 30 prosent inntektstap sammenliknet med samme måned i 2019 kan søke om støtte. Ordningen vil gjelde for mars, april, og mai. Minste utbetaling er på 5 000 kroner og det er satt et tak på 30 millioner kroner per bedrift. Ordningen gis også til enkeltpersonforetak hvor virksomheten er innehavers hovedinntektskilde.

Utgiftene som man kan søke om kompensasjon for er kostnader til leie av lokale, strøm, leie av maskiner og inventar, rådgivningstjenester som regnskap og revisjon, forsikringer og avgifter på transportmidler, kontigenter og forsikringspremier.

Slik er ordningen

Ordningen skiller mellom virksomheter som er pålagt å stenge, og de som ikke er det. Det er derfor lagt opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon.

For bilverksteder som ikke er pålagt stengning, men som har inntektsfall er dekningsgraden satt til 80 prosent. Også her justert for omsetningsfall. I tillegg får de en egenandel på 10.000 kroner som trekkes fra de faste utgiftene før det beregnes 80 prosent av inntektstapet.

For bedrifter som er pålagt å stenge, f.eks frisører, kiropraktorer osv er dekningsgraden satt til 90 prosent av de faste utgiftene, justert for størrelsen på omsetningsfallet.

Kunder av Panzer trenger ikke tenke på dette, vi overvåker regnskapstallene og gjør denne vurderingen løpende og klargjør søknaden.

Her kan du beregne om din bedrift er kvalifisert til ordningen.
Les mer her >>>

Ønsker du hjelp og bistand til søknad og refusjon? Vil du at vi skal kontakte deg? Trykk her!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *