Mange selskap er ikke i stand til å produsere og opprettholde sitt servicenivå som normalt. Her er en enkel oversikt på hva regjeringens tiltakspakke innebærer. Det finnes andre tiltalt, men her er de vi vurderer som mest aktuelle for bilverksteder. Disse tiltakene gjelder fra nå og til 31.oktober.

 • Permittering:
  • Det er besluttet å redusere bedriftens lønnsplikt fra 15 til 2 dager. NAV vil altså utbetale lønn til de ansatte på dag tre av permittering.
  • Ansatte som blir permittert får nå lønn i 20 dager.
  • De ansatte kan nå få dagpenger under permittering selv om permitteringen ikke utgjør det tidligere krav om 50% reduksjon av stilling (f.eks. 100% => 50%, 80% => 40%).
   Kravet til reduksjon er nå 40%.
 • Tidsfrister:
  • Frist for arbeidsgiveravgift 15.mai er utsatt. Ny frist er ikke satt.
  • Enkeltpersonforetak får i første omgang utsatt fristen for betaling av forskuddsskatt fra 15.mars til 1.mai.
  • Eiere av bedrifter som går med underskudd kan få utsettelse av betaling av formueskatt
 • Andre tiltak:
  • Eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020 kan få skatterefusjon i 2021
  • Husk; Hvis du er ansatt i ditt eget aksjeselskap regnes du ikke som selvstendig næringsdrivende, og har dermed rett på dagpenger fra staten ved permittering, på lik linje med alle andre arbeidstakere. 
  • Se også støtteordninger for Enkeltpersonforetak
 
Kontakt oss gjerne på telefon 468 60 600 eller kontakt@panzer.no for en uforpliktende samtale!