Nå blir det mindre risikabelt for bedriftene å hente permitterte arbeidstakere tilbake. NHO og LO er enige om en midlertidig utvidet avbruddsperiode fra 6 til 10 uker ut september.

Utvidelsen i regelverket innebærer at permitterte kan gå tilbake i jobb hos arbeidsgiver i inntil 10 uker, uten at det regnes som en ny permittering dersom bedriften må stenge ned på nytt. Tidligere var denne perioden på 6 uker. Bedriftene slipper altså ny varsling, ny arbeidsgiverperiode og ny søknad om dagpenger. En betingelse er også da at utvidet avbruddsperiode ikke skal påvirke den enkeltes dagpengesak negativt. 

Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, sier at dette vil redusere arbeidsgivers risiko og gjøre det lettere å hente folk tilbake i jobb. 

– Bedriftene opplever å stadig måtte stenge ned i takt med smittevernreglene. Dette påfører bedriftene kostnader, blant annet ved permittering. Nå har vi inngått en protokoll med LO som vi tror innebærer at bedriftene tør å åpne raskere opp. Det er bra for de ansatte, for bedriftene og for samfunnet, sier hun.

NHO og LO har med dette laget et tillegg til Hovedavtalen mellom partene. 

– Dette er et resultat av godt trepartssamarbeid. LO og NHO har inngått protokoll, og Regjeringen har bidratt med å legge til rette, sier Melsom. 

– Vi har titusenvis av permitterte medlemmer. For oss er det viktig å få disse tilbake på jobb så fort som mulig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NRK.