– Med en svært hektisk hverdag mellom verkstedet, kundemottak, bilsalg, bergingsbil og kontoret merket jeg stor forskjell fra det papirbaserte systemet vi hadde tidligere. Nå som alt er digitalt og kommer rett inn i regnskapet mangler det aldri bilag. I tillegg slipper jeg å taste inn betalinger i nettbank (kontonr, KID, beløp og forfallsdato), det ordner seg selv. Resultatet er mer tid å bruke på inntektsskapende arbeid. De gir også råd ved investeringer basert på både bransjekunnskap og økonomisk kunnskap, sier Nils Ole Lindquist, eier og daglig leder av Link Auto i Flå.

Link Auto AS er medlem i Sjekkpunkt-kjeden og har driver aktivt innen bilverksted, dekksalg, bilsalg og bilberging. Som daglig leder, kundemottaker for fire mann, bilselger, teknisk leder og sjåfør på egne bergingsbiler er dette en kar som har ekstremt hektiske dager.

Nils Ole opplevde i denne hverdagen å måtte bruke mye tid på papirbaserte bilag. 

Arbeidsflyten på papir så da slik ut:
– Motta inngående faktura på epost eller papir
– Fakturakontroll
– Sørge for innlegging i nettbank med KID, kontonummer, forfallsdato og beløp
– Arkivere faktura i perm
– 1 gang i måneden oversende perm med bilag til regnskapsfører
– Følge opp lister fra regnskapsfører med utfyllende informasjon og evnt manglende bilag
– 1 gang pr med overføre fakturajournal fra Future Verkstedsystem til regnskapsfører
– Vente til regnskapsfører var ferdig med regnskapet ut i neste måned for å se resultat

Arbeidsflyten med Tripletex ser slik ut:
– Motta PDF eller EHF inne i Tripletex regnskap (PC, Mac, mobil, iPad osv osv)
– Se over om faktura er korrekt
– Trykk OK

Etter dette blir inngående faktura automatisk lagt inn i nettbank med KID, kontonummer, forfallsdato og beløp. Faktura er nå lagret «for evig og alltid» i regnskapssystemet og det er ikke nødvendig å forholde seg til den mer.

Hver natt blir utgående faktura fra Future overført og bokført i Tripletex. Han ser nå sitt løpende resultat hver eneste dag og har full kontroll på de løpende inntekter, kostnader og resultat.

Det er ikke nødvendig å installere programvare på PC for å bruke Tripletex, alt er webbasert og kan nås på alle slags enheter.

Her kan du lese om hvordan papirfritt regnskap kan gi deg en bedre hverdag!

Vil du at vi skal kontakte deg – helt uforpliktende? Trykk her!