Resultatet innebærer at det gis et generelt tillegg på kr. 2,25 for samtlige ansatte bundet av Biloverenskomsten (verkstedsektoren). Også ansatte i bedrifter med bilselgeravtalene med Handel og Kontor og Negotia vil få en fortjenesteøkning tilsvarende 2,25 kr per time (365 kr. per måned).

Tillegget skal utbetales fra 1. april 2021. Grunnen til denne virkningsdatoen er at det i år er et mellomoppgjør hvor det sentrale tillegget ikke gis fra datoene i tariffavtalene.

Lavlønnstillegget (på kr 1) skal ikke gis til ansatte i NBFs medlemsbedrifter. Fristen for vedtakelsen av oppgjøret er satt til 6. mai 2021. 

Så er det viktig å merke seg at lokale forhandlinger Ikke kan starte før oppgjøret er vedtatt av de styrende organer.

NHO publiserte følgende informasjon på sine nettsider >>>